ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΣΤΡΑΠΗ! Λήγουν σε: 0 μέρες 19 ώρες 43 λεπτά. Δείτε όλες τις προσφορές ΕΔΩ

Πολιτική Επιστροφών

1.Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναποστολής των προϊόντων στον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Κατά την παραλαβή ο πελάτης πρέπει να ελέγχει τα προϊόντα παρουσία του μεταφορέα, όταν τα προϊόντα παραδίδονται από δικούς μας μεταφορείς. Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ κατά την ημερομηνία παραλαβής την ΕΤΑΙΡΙΑ σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος (π.χ: χτυπημένο, σπασμένο, εκδορές κτλ…). Ο πελάτης δύναται να μη παραλάβει το προϊόν στη περίπτωση που κριθεί ελαττωματικό.

Διαδικασία Επιστροφής

Ο πελάτης οφείλει για την επιστροφή του προϊόντος, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310667781 με την εταιρεία, ώστε να δηλώσει το λάθος. Στη συνέχεια να αποστείλει το προϊόν στο κατάστημα της εταιρείας αποκλειστικά και μόνο με ΕΛΤΑ COURIER πόρτα – πόρτα με χρέωση της εταιρείας. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος με μεταφορικό μέσο της αρεσκείας του πελάτη, η εταιρεία δε δέχεται τη χρέωση των μεταφορικών, δεν παραλαμβάνει το προϊόν και το προϊόν επιστρέφετε στον αποστολέα. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την παραλαβή αποστολών από καταστήματα courier, πρακτορεία μεταφορικών ή ΕΛ.ΤΑ. και τα προϊόντα επιστρέφονται στον αποστολέα. Στη συνέχεια η εταιρεία ελέγχει ότι το προϊόν αν έχει επιστρέψει σε άριστη κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του και των εντύπων που το συνοδεύουν αλλά και τη συσκευασία του. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες, επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή και η εταιρεία προχωρεί στην αποστολή του πωληθέντος προϊόντος.

Για επιστροφή προιόντων συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εδώ

2. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον πελάτη ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση (πέρα των 15 ημερών) και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

• Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με αποστολή με ΕΛΤΑ COURIER ή μεταφορική στην εταιρεία, ή παράδοση στο κατάστημα που διατηρεί η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω κούριερ της αρεσκείας του πελάτη, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την εταιρεία.

• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή δεν διαπιστωθεί ελάττωμα από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ή το ελάττωμα του προϊόντος δεν καλύπτεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από τα μεταφορικά έξοδα που επωμίστηκε η εταιρεία για την παραλαβή του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση η επαναπροώθηση του προϊόντος στον πελάτη γίνεται με μεταφορικά μέσα της αρεσκείας του και τα μεταφορικά έξοδα για την αποστολή επιβαρύνουν τον ίδιο.

3. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει) επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα παραλαβής και επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας αυτού.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης απαιτείται η παράδοση του προϊόντος στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας και τα έξοδα για τη μεταφορά του επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών,επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :

Με συστημένη επιστολή προς τη «Γ. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ » που εδρεύει στην οδό Επταπυργίου 72, Θεσσαλονίκη,

ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: varvag@otenet.gr – varvag4@otenet.gr

ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εταιρία

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη με συνεργαζόμενο μεταφορέα της εταιρίας ή αποστέλλονται με μεταφορέα της επιλογής του στη διεύθυνση της εταιρίας με χρέωση του. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιστρέψει το προϊόν ο ίδιος προσωπικά στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας.

Μείωση της αξίας προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο.

Ειδικότερα:

– Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.

– Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 20%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 10%.

– Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενα τους(όπως γυαλιά 3D, ακουστικά, βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 15%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις αποστολές προϊόντων, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει κατά την παραλαβή των προϊόντων, ότι παραλαμβάνει σε άψογη κατάσταση τη συσκευή που έχει παραγγείλει και κατόπιν να υπογράψει το συνοδευτικό έντυπο της παραλαβής. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει ελαττώματα που προέκυψαν από την μεταφορά (σπασίματα, ραγίσματα κ.α.) ο πελάτης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή και να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και μόνο εφόσον έχουν περάσει το πολύ 14 ημέρες από την αγορά του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί τηλέφωνο στο κατάστημα, ΠΡΙΝ την επιστροφή του προϊόντος! Εφόσον το προϊόν είναι σε άριστη κατάσταση (όπως ήταν τη στιγμή που αγοράστηκε), αντικαθίσταται με ίδιο νέο ή άλλο προϊόν, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (σε περίπτωση επιλογής ακριβότερου προϊόντος, ο πελάτης πληρώνει τη διαφορά). Επιστροφές χρημάτων δέν γίνονταιΥπενθυμίζουμε πως πριν τη παράδοση, όλα τα προϊόντα ελέγχονται, και τοποθετείται ειδική σήμανση στο εξωτερικό της συσκευασίας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να αντικαταστήσει το όποιο προϊόν παρουσιάζει ελάττωμα χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη εντός 10 ημερών από την αγορά του, μόνο όταν το προϊόν είναι σε άψογη κατάσταση και είναι αγορασμένο από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στο σύνολο των προϊόντων ισχύουν οι επίσημες εγγυήσεις των εργοστασίων κατασκευής. Η εγγυήσεις δεν δίδονται από το κατάστημά μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ προϊόντα προσωπικής περιποίησης, όπως γυναικείες & αντρικές ξυριστικές μηχανές, κοπτικές μηχανές κτλ… 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ! ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Παράβλεψη